Mød os

Udover tre speciallæger i almen medicin består klinikken af en bioanalytiker, en jordemoder, en sygeplejerske, en lægesekretær, skiftende medicinstuderende og læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Klinikkens læger har alle bred medicinsk erfaring inden for både børne- og voksensygdomme, livsstilsrelaterede sygdomme, kvindesygdomme samt bevægeapparatets lidelser og reumatologiske sygdomme.