Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Lidt om læger under uddannelse
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen – der foregår dagligt supervision af uddannelseslæger i klinikken.

Camilla Bianca: 31 år, gift, to børn. Uddannet læge fra Københavns Universitet. Camilla  skal være i klinikken som led i sin specialisering som praktiserende læge. Camilla er her fast til 31. marts 2016 og kommer så ca. 1 gang om måneden de næste 2½ år frem. Fra oktober 2018 er Camilla igen fast i klinikken 6 måneder frem til marts 2019. Camilla er særligt interesseret i gynækologi, akut medicin og interesserer sig også for antibiotikaforbrug som hun også sideløbende forsker i.