Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Lidt om læger under uddannelse
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen – der foregår dagligt supervision af uddannelseslæger i klinikken.

Uddannelseslæger i klinikken:

Læge Lise Witten

Lise Witten: Lise er uddannet fra Københavns Universitet, og hun er nu i gang med sin kliniske basisuddannelse. Lise er i klinikken fra den 1. marts 2020 til den 31. august 2020.