Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Lidt om læger under uddannelse
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen – der foregår dagligt supervision af uddannelseslæger i klinikken.

Uddannelseslæger i klinikken:

Svenja Krämer: Svenja er i klinikken fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020.

Malthe Fuchs Andersen: Malthe er i klinikken fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021.